Universell utforming not found

Bli med i kampanjen for å sette fokus på manglende universell utforming!

404-feil (Foto: FFO)

Vi deltar i FFOs kampanje, som skal markere tusenvis av feil og hindringer i samfunnet, symbolisert ved klistremerket “404 – Universell utforming not found“. Dette er en direkte referanse til den kjente feilmeldingen på nettsider, som indikerer at noe har gått galt. Ved å plassere dette klistremerket på arbeidsplasser, restauranter og offentlige bygninger som ikke oppfyller kravene til universell utforming, så å synliggjør vi behovet for endring.

For personer med vestibulær lidelse, handler dette ofte om design i miljøet som skaper et for sterkt sanseinntrykk. For eksempel spiler på vegger eller travle mønster og sterke kontraster. Fluoriserende lys, som skaper en flimmer-effekt er også en kjent utfordring.

Sammen kan vi gjøre en endring

Vi oppfordrer medlemmer til å delta i kampanjen ved å markere feil og hindringer i sine lokalmiljøer.

Dette kan gjøres ved at du tar et bilde av feilen eller hindringen, og sender bildet til post@vestibular.no. Da vil vi merke bildet med “404-feil” og poste bildet på Instagram med kampanjens tag.

Du kan også bestille klistremerket fra FFO, eller laste det ned fra FFO sin nettside, og plassere det på barrierer som fører til utestengelse. Her kan du ta bilde med klistremerket og tagge FFO – ffo_insta eller send inn bilde til 404@ffo.no.

Det er også mulighet for å bestille klistremerke fra oss – send melding med postadresse til: post@vestibular.no