Om foreningen

Landsforeningen for vestibulære sykdommer (LFVS) er en interesseorganisasjon for pasienter med vestibulær sykdom, deres pårørende og andre som vil støtte foreningens arbeid.

LFVS’ viktigste oppgaver er å

  • arbeide for økt opplysning om vestibulære sykdommer
  • pådrive et bedre helse- og omsorgstilbud for pasienter med vestibulær sykdom
  • belyse utfordringer innen diagnostikk og behandling ved langvarig vestibulær sykdom
  • gjennom kunnskap, støtte og nettverk bidra til en bedre hverdag for pasienter med vestibulær sykdom og deres pårørende

LFVS er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig.

LFVS ble stiftet 25.06.2014.

Last ned vedtekter for LFVS