Er du svimmel?

Svimmelhet kan ha mange årsaker, men svimmelhet som innebærer vertigo (følelse av at du eller omgivelsene er i bevegelse) skyldes ofte vestibulære sykdommer.

Vestibulære sykdommer rammer balanseorganet i det indre øret eller dets forbindelser til hjernen.

Mange vestibulære sykdommer har ganske like og overlappende symptombilder, og svimmelhet er ofte, men ikke alltid, det mest fremtredende symptomet. Svimmelheten kan ha ulik karakter: rotatorisk vertigo (som på en karusell), nautisk vertigo (som på en båt) eller uspesifikk. Pasienter med vestibulær sykdom bruker ofte beskrivelser som “full på danskebåten”, “seile av gårde”, “som å ligge på en dreieskive”, “hjernen skvulper”, “gelé i hodet”, “jeg gynger” eller lignende. Svimmelheten ledsages ofte av kvalme og uvelhet, og mange opplever en følelse av økt trykk i hodet.

Vanlige symptomer ved vestibulære sykdommer:

  • svimmelhet, vertigo
  • ustøhet, falltendens
  • kvalme, brekninger
  • synsforstyrrelser: nystagmus (ufrivillige øyebevegelser), fokuseringsvansker
  • hørselforandringer: tinnitus (øresus), hørselstap, lydsensitivitet
  • kognitive problemer: konsentrasjon, hukommelse og oppmerksomhet
  • spenninger, muskelverk
  • utmattelse, fatigue

Vestibulære sykdommer omfatter blant annet benign paroksysmal posisjonsvertigo/BPPV (krystallsyken), vestibularisnevritt (virus på balansenerven), vestibulær migrene, Ménières sykdom, tinnitus, vestibularisschwannom, Mal de débarquement syndrom/MdDS, perilymfatisk fistel og superior semicircular canal dehiscense/SSCD.

Vestibulære sykdommer kan oppstå som følge av hodetraume, infeksjoner, skade i øret, barotraume, medisiner, kjemisk forgiftning, autoimmune sykdommer, arv eller alder. I mange tilfeller finner man ingen årsak.

Behandling avhenger av diagnosen og kan innebære reponeringsmanøvre, vestibulær rehabilitering, diett- og livsstilsendringer, medisinering eller operasjon.