Ekstraordinært årsmøte

Vår revisor Revisorpartnere AS har besluttet å bli en del av Orkla Revisjon AS. Styret ønsker å fortsette kundeforholdet, men siden de nå tilhører et annet firma må det gjennomføres nytt valg av revisor. Vi innkaller derfor til ekstraordinært årsmøte i LFVS.


Tid: Tirsdag 12. desember 2023 kl. 19:00
Sted: Digitalt i Zoom, lenke til møte sendes på e-post til de som er påmeldt dagen før møtet.

Årsmøtet arrangeres i henhold til foreningens vedtekter §5 og §7:
§5: Ekstraordinært årsmøte:
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de
stemmeberettigede medlemmene krever det. Ekstraordinære årsmøter skal kalles inn med minst 14 dagers varsel. Saksliste skal vedlegges innkallingen. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som står på sakslisten.

§7: Økonomi:
På årsmøtet er det anledning til å velge revisor for ett år av gangen.

Saksliste:
1. Valg av møtefunksjonærer: Møteleder, referent og protokollvitner
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av ny revisor
a. Styrets forslag: Orkla Revisjon AS

Påmelding gjøres ved å melde deg på via dette skjemaet så snart som mulig og senest innen søndag 10. desember 2023.
Vennlig hilsen
Styret