Årsmøte 2024

Vi ønsker herved alle LFVS-medlemmer velkommen til årsmøte!

Tid: Torsdag 25. april kl. 19:00 ⎯ 20:30

Sted: Digitalt møte. Lenke til møtet og instrukser for deltakelse vil bli sendt på e-post til påmeldte i forkant av møtet.

Årsmøtet arrangeres i henhold til foreningens vedtekter §4: 

«§4 Årsmøtet: 

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av juni. 

Styret skal varsle om årsmøtet, samt frist for å sende inn saksforslag, senest 2 måneder før årsmøtet. Saker som ønskes behandlet skal sendes styret senest 4 uker før årsmøtet. Innsendte forslag skal inneholde kort beskrivelse av bakgrunn og formål, nødvendige opplysninger (kostnader, gjennomføring, tidsramme, etc.), samt forslag til vedtak. Styret sender deretter innkalling, inklusiv fullstendig saksliste og saksdokumenter, direkte til medlemmene senest 2 uker før årsmøtet.

Alle medlemmer som har betalt kontingent har adgang til årsmøtet.»

Forslag til saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 28. mars. Saksforslag kan sendes per e-post til post@vestibular.no.

Styret sender innkalling med fullstendig saksliste og alle saksdokumenter på e-post til medlemmene 2 uker før årsmøtet.

Ønsker du å være med i styret eller på annen måte bidra i foreningen? I så fall vil vi gjerne høre fra deg i forkant av møtet. Vi søker etter kandidater til alle styreverv, og blir ellers glade for alle bidrag til foreningens drift.

Påmeldingsfrist: 18. april 2024

Meld deg på møtet her: https://skibladnir.jotform.com/240491928846973

Vi håper at mange har anledning til å delta på årsmøtet! 

Med vennlig hilsen styret i Landsforeningen for vestibulære sykdommer