Årsmøte 2023

Årsmøtet i 2023 ble avholdt digitalt den 19. april. Til stedepå møtet var 8 medlemmer og 5 styremedlemmer, tilsammen 13 stemmeberettiget.
Protokoll fra årsmøtetfinner du her.


Etter konstituering den 24.5.2023 ser det nye styret slik ut:

Leder: Berit Myren
Nestleder: Gunnar Pedersen
Sekretær: Lene Mari Olsen

Styremedlemmer:
Anita Hammervik
Sara Kleppen Haukaas
Sidsel F. Hagen
Kjetil Theodorsen

Varamedlemmer:
Silje Bjørsvik
Anette Bersaas
Styret har ett møte hver måned.