Er du svimmel?

Svimmelhet kan ha mange årsaker, men svimmelhet som innebærer vertigo (følelse av at du eller omgivelsene er i bevegelse) skyldes ofte vestibulære sykdommer.

Vestibulære sykdommer rammer balanseorganet i det indre øret eller dets forbindelser til hjernen.

Mange vestibulære sykdommer har ganske like og overlappende symptombilder, og svimmelhet er ofte, men ikke alltid, det mest fremtredende symptomet. Svimmelheten kan ha ulik karakter - rotatorisk vertigo (som på en karusell), nautisk vertigo (som på en båt) eller uspesifikk. Pasienter med vestibulær sykdom bruker ofte beskrivelser som “full på danskebåten”, “seile av gårde”, “ligge på en dreieskive”, “skvalpende hjerne”, “gele i hodet”, “gynging” eller lignende. Svimmelheten ledsages ofte av kvalme og uvelhet.

Vanlige symptomer ved vestibulære sykdommer:

Vestibulære sykdommer omfatter blant annet benign paroksysmal posisjonsvertigo/BPPV (krystallsyken), vestibularisnevritt (virus på balansenerven), vestibulær migrene, Ménières sykdom, tinnitus, vestibularisschwannom, perilymfatisk fistel og superior semicircular canal dehiscense/SSCD.

Vestibulære sykdommer oppstår gjerne som følge av infeksjoner, skade, hodetraume, barotraume, medisiner, kjemisk forgiftning, autoimmune sykdommer, arv eller alder. I mange tilfeller finner man ingen årsak.

Behandling avhenger av diagnosen og kan innebære fysioterapi, reposisjonsmanøvere, vestibulær rehabilitering, diett- og livsstilsendringer, medisinering eller operasjon.

Vil du lese mer om svimmelhet og vestibulære sykdommer? Du finner mye god informasjon på disse nettsidene:

Balanselaboratoriet
Yrselcenter (svensk, yrsel = svimmelhet)
Vestibular Disorders’ Association (USA)