Om foreningen

Landsforeningen for vestibulære sykdommer (LFVS) er en interesseorganisasjon for pasienter med vestibulær sykdom, deres pårørende og andre som vil støtte foreningens arbeid.

LFVS' viktigste oppgaver er å

LFVS er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig.

Styret 2018/2019

Styreleder Lise Alsos
Nestleder Silje Bjørsvik
Styremedlem Sidsel Fiskaa Hagen
Styremedlem Cecilie Findeisen Rein

LFVS ble stiftet 25.06.2014.

Last ned vedtekter