Medlemskap

Medlemskap i LFVS er for alle pasienter med vestibulær sykdom, deres pårørende og andre som støtter foreningens arbeid.

Som medlem i LFVS vil du

Medlemskontingent:

2019: 150 kr

Send oss en e-post med navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato. Du vil så motta en e-post fra oss med medlemsnummer og detaljer om innbetaling.

Velkommen som medlem!

Send en e-post til medlem@vestibular.no for å melde deg inn!